Dobrý den,

chcela by som Vás ešte poprosiť o vyjadrenie záujmu a zároveň o zaplatenie poplatku za nový trimester krúžku pohybovej prípravy vo výške 48EUR, ktorý u nás vedie tréner z Happy Kids. Krúžok plynule pokračuje trimestrom január-marec (a potom apríl-jún). Termín zostáva v stredu 14:45-15:30.
ďakujem za spoluprácu
Gabi